Droogzuigingen

Droogzuigingen - Waarom Droogzuigingen - Waarom Droogzuigingen - Waarom

Droogzuigingen, ook wel bronbemaling genoemd, worden geplaatst om tijdelijk en plaatselijk het grondwater te verlagen bij grondwerken. Op deze manier voorkomen we dat er grondwater in de bouwput of sleuf kan vloeien.

Droogzuigingen - Waarom Droogzuigingen - Waarom Droogzuigingen - Waarom

We komen bij u langs met een vrachtwagen die gevuld is met water. Om de gaten in de bodem te maken, zetten we dit water onder druk. Wanneer het gat diep genoeg is, plaatsen we in de holte een filter. Dit is een pvc buis met drainage. Deze fijne buizen worden aan een collectorbuis gekoppeld die bovengronds is vastgemaakt. Deze collectorbuis is op zijn beurt weer verbonden met de pomp die ervoor zorgt dat het water naar boven wordt gezogen en zo naar de riool of gracht in de buurt wordt weggepompt .

info afvoer grondwater
Droogzuigingen - Waarom Droogzuigingen - Waarom Droogzuigingen - Waarom

Indien de grondsoort het niet toelaat om met de hand te boren, worden de gaten machinaal met een kraan geboord. Dit brengt iets meer wateroverlast met zich mee, maar daardoor kunnen we wel in moeilijkere grond toch een droogzuiging plaatsen. Wanneer de droogzuiging weg mag hangt af van het verloop van de werken. Kelders, funderingen of putten dienen in de grond te zitten en aangevuld te zijn . Ofwel wordt er water in geplaatst of worden de stenen op de vloerplaat gezet. Een andere optie is de droogzuiging te laten staan tot het 1ste verdiep er op staat. Er moet namelijk voldoende tegendruk zijn om wat in de grond zit tegen te houden, zodat het stijgende grondwater dit niet terug omhoog zou duwen. Het weghalen van de droogzuiging gebeurt enkel en alleen na een bericht van u of uw aannemer.

Putboringen

Naast droogzuigingen kunnen wij onze klanten ook putboringen aanbieden. Onze boringen zijn echter beperkt tot een diepte van maximaal 12 meter. Het welslagen van een putboring is onder andere afhankelijk van de grond waarin er geboord moet worden. Daarom vragen wij steeds het adres door te geven bij een aanvraag zodat wij even kunnen nagaan of er effectief kan geboord worden.
Bij putboringen worden er buizen in de grond voorzien. Deze buizen, alsook het aanvulzand , zijn inbegrepen in de projectprijs. Voor een pomp en de aansluiting hiervan kunt u best beroep doen op een loodgieter.
Het water uit deze putten is enkel te gebruiken om de tuin te besproeien, als spoelwater voor het toilet en als drinkwater voor dieren. Het is absoluut niet aan te raden om het voor huishoudelijk gebruik te nuttigen.
Aangezien putboringen een nevenactiviteit is, nemen wij enkel werken aan binnen de regio Waasland.